WeByte Cloud

cloud-3843352_1920

Skytjenester skreddersys ofte for å tilpasse din bedrifts behov. Styrken med å være kunde i en sky er at du betaler for ressursene du bruker og får ofte en pakke som inkluderer jevnlige sikkerhetskopier, oppdateringer og vedlikehold av systemet og brukerstøtte. I mange tilfeller kan en bruke bare litt av skyen for det den kan yte, for eksempel kan en legge databaser for fagprogrammer i skyen og deretter koble opp lokale PC-er. Da kan en bruke maskinkraften en selv har på egne PC-er, men får sikkerheten og skalerbarheten til skyen.

WeByte Cloud består av mange komponenter, og kan levere mange forskjellige tjenester. Under vil vi snakke kort om noen av tingene som tilbys gjennom våre skytjenester.

- Eksternt skrivebord: Få jobben gjort

Mange er vant med å logge inn på en ekstern datamaskin eller server for å utføre sitt daglige arbeid i e-post, dokumenthåndtering, filhåndtering og regnskap. I WeByte Cloud trenger ikke dette være noe annerledes. Det blir utført jevnlige sikkerhetskopier, og du får tildelt ressurser etter ditt behov.

Med eksternt skrivebord som din arbeidsplass kan du enkelt logge på med mobiltelefon, nettbrett, PC hjemme og på kontoret for få tilgang til bedriftens data og ressurser hvor du enn befinner deg. Slik kan du være produktiv både på reise, på jobb om det er fra kontoret eller hjemmekontoret.

Men; visste du at det eksterne skrivebordet kan la deg gjøre mer enn bare å jobbe i dokumenter og regnskapsprogrammer? Skyens fleksibilitet muliggjør for fjerntilgang til grafikkressurser som kan benyttes til for eksempel videoredigering og tallknusing. Dette er relativt spesielle løsninger som kan hjelpe din bedrift med besparelser på innkjøp av dyr maskinvare som ofte må oppgraderes.

Plutselig kan skyen brukes til mer enn å bare jobbe med dokumenter. Det kan gi fleksibilitet.

remote-desktop-97876
quickcompute

- Backup og krisegjenoppretting er som en slags forsikring

Gjennom WeByte Cloud tilbyr vi backup og krisegjenoppretting. Vi vet hvor viktig dine data er, og har lagt planer for å være sikker på at dine data oppbevares trygt. Med logisk og fysisk sikring er vi trygge på at dine data kan gjenopprettes ved behov. Ta et dypere  dykk i vår artikkel om backup og krisegjenoppretting.

- Nettsider: Bygg og publiser.

globe-1334084

Trenger du et sted å legge nettsiden din? WeByte Cloud har webhotell og mulighet for virtuelle dedikerte webservere som kan tilpasses dine behov. Våre servere er utstyrt med SSD-lagring og kraftige prosessorer som gir overlegen ytelse.

Dersom det er behov for å bygge en nettside for å få fornye bedriften sitt «image» på nett, eller for å få deres første nettsted kan vi bidra med å utforme og publisere nettsiden deres. Vi har erfaring med hosting av nettsider, og hjelper gjerne med deres behov. For mer informasjon, ta en kikk på vår artikkel om nettsider.

- Sikkerhet er i fokus

I Norge er ett av de største problemene nettfiske, og skaden som kommer av vedlegg som er tuklet med. Kryptovirus og skumle nettsider er på topp når det gjelder å skade et firma. Det blir mer vanlig at kriminelle jobber direkte mot enkelte firma med forskjellige taktikker for å stjele brukernavn, passord og annen informasjon som i tilfeller kan bety konkurs for enkelte. Det er likevel ikke uvanlig å bli truffet av forsøk som prøver å stjele informasjon fra så mange som mulig.

Hva skal en fokusere på? En kan aldri bli helt trygg, men flerfaktor autentisering er et godt steg i riktig retning for at et brukernavn og passord ikke skal holde for å komme seg unna med sensitiv informasjon. Les gjerne mer om flerfaktorautentisering i vår artikkel. Kanskje det holder å være sikrere enn naboen?

I WeByte Cloud beskyttes du av nettfiltrering for skumle nettsider, antivirus på servere og brannmur, logiske sikringer, og du kan legge til tjenster som flerfaktor autentisering for å øke sikkerheten din. Gjennom e-postleverandør kan du sette opp spamfilter og andre teknologier som sikrer deg mot nettfiskeangrep og skadelige vedlegg.

- Et rimeligere alternativ for flere

For flere kunder viser det seg at det er rimeligere å jobbe mot en skyløsning som bilr oppdatert og holdt vedlike av skyleverandøren enn det er å få en IT-konsulent sendt ut på oppdrag til det lokale kontoret for å løse problemer. For noen kunder kan skyløsninger som WeByte Cloud føre til store besparelser over drift av lokalt utstyr.

- WeByte Cloud begrenses nesten bare av fantasien

cloud-3331240

Med WeByte Cloud tilbyr vi mer enn det som er nevnt over. Vi finner en løsning som passer for dere. Spør heller en gang for mye om muligheter enn en gang for lite. Fantasien vår er ofte den eneste begrensningen for hvilke problemer som kan løses.

– Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere behov, muligheter og få et uforpliktende tilbud! Vi tilbyr også tilgang til demoserver for å teste systemet.